#vaikuttamisentaidetta

Kuntapäättäjä

Sanna Lehtonen

Yrittäjyyskasvatuksen verkostojohtaja, kehittämisen ja oppimisen asiantuntija.
Vastuullinen päätöksentekijä.
Rohkea vaikuttaja.

Rakastaa luonnossa liikkumista, halaa puut ja silittää kivet. Omimmillaan veden äärellä.


Voimaantuu muista ihmisistä. Nauttii kulttuurista.
Haastaa itseään ja haluaa oppia uutta.

Kestävää tulevaisuutta tuusulalaisille!

Vaaliteemani

Haluan olla mukana rakentamassa Tuusulasta kuntaa, jossa on hyvä elää ja asua, tehdä töitä ja yrittää.

Osaaminen

Osaaminen ja oppiminen on ehtymätön luonnonvara, jota tulee ruokkia jatkuvasti.
Meidän tulee taata, että jokaisella tuusulalaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus saada tasavertaista ja laadukasta opetusta. Osaamiseen panostaminen on myös terveet tilat ja monipuoliset oppimisympäristöt ja -välineet. Varmistetaan myös, että meillä on riittävästi osaavaa henkilöstöä.
Osaamisen kehittäminen on tulevaisuusteko.

Yrittäjyys

Tuusula tarvitsee yrittäjiä ja yrityksiä. Yrittäjät tarvitsevat kunnan, jossa ymmärretään yrittäjyyttä. Meidän on luotava Tuusulaan toimintakulttuuri, joka kannustaa kehittämään, kokeilemaan ja innovoimaan. Rakennetaan ekosysteemejä, joissa eri yritykset voivat verkostoitua ja siten lisätä osaamispääomaansa ja kehittää toimintaansa.
Yrittäjyys mahdollistaa hyvinvointia.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on vastuuta yhteiskunnasta, ihmisistä ja ympäristöstä. Se on vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta. Vastuullisuuteen kuuluu tulevaisuuteen katsominen ja rohkeiden päätöksien ja valintojen tekeminen. Meidän on tehtävä päätöksiä, joiden takana voimme seisoa myös huomenna. Rakennettan päätöksenteonkulttuuria, jossa minä on me.

Ja kaiken tämän edellytyksenä on se, että kunnan talous on kunnossa, tulot ja menot tasapainossa. Nykyinen velkaantuminen on pysäytettävä. Yhteiset rahat on käytettävä tehokkaasti ja vastuullisesti kuntalaisten hyväksi.

#vaikuttamisentaidetta

Olen koulutuksen ja kuntakehittämisen asiantuntija ja uskon osaamisestani olevan hyötyä myös kunnallisessa päätöksenteossa. Olen saanut tarkastella työni kautta erilaisten kuntien toimintaa ja olla mukana kehittämässä kunnissa paitsi oppilaitosten ja muiden organisaatioiden toimintakulttuuria, eri toimijoiden osaamista, myös sitä strategista työtä, jolla rakennetaan kuntalaisille parempaa kuntaa. Tämä on tuonut mukanaan myös laajan näkemyksen kunnan päätöksenteosta.

Olen verkoston johtajana tottunut tekemään päätöksiä ja kantamaan niistä vastuun. Tekemään isoja ja pieniä päätöksiä, yhdessä ja yksin. Aina päätöksenteko ei ole ollut helppoa eikä päätökset miellyttäviä tai niiden positiivisia vaikutuksia on ollut vaikea nähdä. Päätöksiä on kuitenkin ollut pakko tehdä ja olla valmis perustelemaan miksi päätökset on tehty.

Tiedän, että kuntapäättäjän päätöksen teko on harvoin helppoa ja vastuu päättäjänä on suuri. Onhan kyseessä kuntalaisten rahat ja asiat ja päätöksenteolla on moninaisia vaikutuksia. Siksi onkin tärkeää, että kuntapäättäjät perustavat päätöksensä tietoon ja arvioivat päätöksien vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Ja kantavat vastuun päätöksistä.

Tulevat tapahtumat

Facebook Live

Torstaina 10.6.2021 klo 18.-19.00

Juttelemme Tuusulanjärven kokoomuksen pormestariehdokas Esa Ukkolan kanssa luonnosta ja luonnossa liikkumisesta ja niiden mahdollisuuksista Tuusulassa ja Tuusulanjärvellä. Miten tällä voidaan vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan vetovoimaan?

Kokoomuksen puoluejohto pysähtyy lauantaina 29.5. 2021
Tuusulassa Gustavelundissa. Klo 14.30 lähetetään Facebook-live, jossa Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtosen johdolla keskustellaan yrittäjyydestä.

Olen mukana keskustelussa ja näkökulmana luonnollisesti yrittäjyyden edistäminen, yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentaminen ja yrittäjyyskasvatuksen merkitys tässä.
Facebook-liveä pääset seuraamaan täältä.

Sanna Somessa

Blogi

Lisää blogikirjoituksiani voit lukea YES-verkoston näkökulmia palstalta.
https://yesverkosto.fi/yrittajyyskasvatusta-ei-voi-maarata-ylhaaltapain-opettajan-osaamisen-kehittamiselle-on-luotava-mahdollisuuksia