Vaaliteemat

Osaaminen

Osaaminen ja oppiminen on ehtymätön luonnonvara, jota tulee ruokkia jatkuvasti. Osaamisen kehittäminen on tulevaisuusteko.

Tulevaisuuteen katsova kunta panostaa koulutukseen ja osaamisen kehittämisen. Tärkeää on varmistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle laadukas varhaiskasvatus ja koulupolku. Tämä taataan turvallisella ympäristöllä, terveillä rakennuksilla ja osaavalla , ammattitaitoisella henkilöstöllä. Laadukas oppiminen edellyttää myös monipuolisia oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa joka tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia oppia. Tärkeintä kuitenkin on, että meillä on riittävästi varhaiskasvattajia, opettajia ja muita aikuisia tarjoamassa apua ja tukea ja huolehtimassa siitä, ettei kukaan jää oppimisen ulkopuolelle. Vain turvallisessa ilmapiirissä oppiminen, ymmärtäminen ja luovuus voivat kukoistaa.

Osaamiseen panostamiseen kuuluu myös mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Varmistetaan siis, että kunnan henkilöstöllä on mahdollisuus oman ammattitaitonsa ylläpitoon ja päivittämiseen. Tämä on myös työhyvinvoinnillinen kysymys. Mahdollisuus kehittää omaa työtään, lisää motivaatiota ja työssä viihtymistä.

Sitten se kysymys, jota kysyttiin melkein jokaisessa vaalikoneessa jossain muodossa: olenko kyläkoulujen säilyttämisen kannalla? Kyläkoulujen lakkauttamista tai säilyttämistä on tarkasteltava kokonaisuutena ja näin tehdäänkin Tuusulan palveluverkkouudistuksen tiimoilta. Lähtökohtana tulee olla yllä esittelemäni ajatus, voidaanko taata jokaiselle oppilaalle tasavertainen ja laadukas opetus? Laadukkaan opetuksen tae ei aina ole pieni ryhmäkoko tai lyhyt koulumatka. Toki se ei myöskään ole pelkästään moderneja tiloja tai laajaa valinnaisainevalikoimaa. Itselläni on kokemusta omalta opettajauraltani myös kyläkoululla opettamisesta ja voin sanoa, että opetusjärjestelyihin ja opetuksen sisältöihin tulee haasteita, jos oppilasmäärä on liian pieni tai liian heterogeeninen. Kysymys on myös taloudellinen ja ennen kaikkea kestävän tulevaisuuden kysymys. Onko ratkaisu sellainen, että se palvelee myös tulevaisuudessa?

Lue mitä olen blogannut Osaamiseen liittyen YES-verkoston sivuilla:
https://yesverkosto.fi/yrittajyyskasvatusta-ei-voi-maarata-ylhaaltapain-opettajan-osaamisen-kehittamiselle-on-luotava-mahdollisuuksia
https://yesverkosto.fi/verkostoitumatta-ei-parjaa-mutta-mita-oikea-verkosto-osaaminen-on

Yrittäjyys

Samoin kuin tähän

Vastuullisuus

Ja tähän