Keski-Uusimaan Vaalikynä 7.6.2021

Elinvoima ei kasva elinvoima-sanaa viljelemällä

Kuntavaalien loppusuora häämöttää ja keskustelu eri teemojen ympärillä käy kiivaana.

Meitä ehdokkaita löytyy laidasta laitaan ja sen myötä luonnollisesti ajamamme asiat vaihtelevat.

Yhteistä meille kuitenkin tuntuu olevan halu puhua siitä, miten haluamme rakentaa elävää ja viihtyisää kuntaa, joka huolehtii kuntalaisista. Usein käytämme vielä sanaa trendisanaa elinvoima määritellessämme ihannekuntaamme.

Näin teen myös itse. Kuntakehittäjänä ja elinvoimaa työkseni yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta tarkastelevana oli luonnollista valita elinvoiman vahvistaminen yhdeksi teemaksi. Silläkin uhalla, että se on käsitteenä moninainen ja lavea.

Tästä elinvoima-käsiteen moninaisuudesta esimerkkinä oli perjantain Tuusulan kuntavaalipaneeli. Elinvoima-teeman alla käsiteltiin kaikki mahdolliset asiat, mitä vaan voidaan kuvitella koskevan kuntalaisia, kuntaa ja sen kehittämistä. Tästä johtuen keskustelu jäi hyvin ylätasolla. Sinällään keskustelu oli mielenkiintoinen ja ainakin minulle välittyi kuva, että jokainen ehdokas haluaa Tuusulan parasta.


Mutta siihen elinvoimaan. Koska sanan tulkinta on niin laaja, on sitä usein myös vaikeaa konkretisoida. Ja koska näin on, on sitä myös haasteellista tavoitteellisesti edistää.

Minulle elinvoima tarkoittaa niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat kunnan kasvun ja kehittymisen ja näkemykseni muodostuu kolmiyhteydestä osaaminen, yrittäjyys ja vastuullisuus. Nämä toki kaikki ovat myöskin laajamerkityksellisiä ja tarvitsevat avaamista ja konkretisointia.

Osaaminen elinvoimatekijänä tarkoittaa minulle sitä, että meillä Tuusulassa on vahvaa ja luovaa osaamista ja että me strategisilla ja muilla valinnoilla varmistamme, että sitä on ja että osaamme oikein hyödyntää. Konkreettisena esimerkkinä tästä minusta Tuusulaan tulisi laatia osaamisen investointisuunnitelma, joka perinteisen koulutuksen kehittämisen lisäksi pitää sisällään myös suunnitelman henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä siitä millaista kehittämisosaamista muuten kunnassa tarvitaan ja miten se mahdollistetaan. Suunnitelma olisi kaikkia toimialoja koskeva.

Yrittäjyyden edistäminen on luonnollisesti tärkeässä roolissa, kun puhutaan elinvoiman vahvistamisesta. Meidän tulee varmistaa, että kunta mahdollistaa yritystoiminnan esim. kaavoituksen ja infran avulla. Ehkä tärkeimpänä konkreettisena esimerkkinä mainitsen strukturoidun yritysvaikutusarvioinnin käyttöönottamisen kunnan kaikessa päätöksenteossa. Ja tietysti yrittäjyyskasvatukseen panostaminen rakentaa toimintakulttuuria, joka vahvistaa yrittäjämäistä toimintatapaa ja kehittää lisäksi myös edellä mainittua osaamista.

Vastuullisuus taas on sitä, että huolehdimme taloudesta ja siitä, että kunnan joko yksin tai yhdessä yksityisen sektorin kanssa tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia. Elinvoimaa edistävänä esimerkkinä vaikkapa se, että lupa- ym. prosessit ovat sujuvia ja elinkeinopalvelumme toimivat.

Sanna Lehtonen
Kuntavaaliehdokas (kok.)
Tuusula