Miksi minä lähdin mukaan kuntapolitiikkaan?

Olen ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa.

Harkitsin pitkään ryhtymistäni kuntaaaliehdokkaaksi. Miksi? Syy ei ollut se, etteikö politiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja päätöksenteko kuntatasolla olisi kiinnostanut. Olen aina aktiivisesti seurannut politiikkaa ja ollut vaikuttamassa moniin yhteiskunnallisiin asioihin jo työssäni yrittäjyyskasvatusverkoston toiminnanjohtajana puolesta. Epäröintiä aiheutti kokemus poliittisen päätöksenteon haasteellisuudesta. Politiikka on usein kompromisseja ja omia näkemyksiään ei ehkä aina saa sellaisenaan läpi. Myös se tapa millä tavalla tällä hetkellä politiikasta käydään keskustelua ei kannusta hakeutumaan päättäjäksi.

Mikä sitten sai mieleni muuttumaan?

Yksi syy on varmasti vuosien saatossa kertynyt kokemus. Näen, että minulla on asiantuntemusta ja osaamista, josta uskon olevan hyötyä myös kunnallisessa päätöksenteossa. Olen saanut tarkastella työni kautta erilaisten kuntien toimintaa ja olla mukana kehittämässä kunnissa paitsi oppilaitosten toimintakulttuuria, eri toimijoiden osaamista, ja myös sitä strategista työtä, jolla on rakennettu parempaa kuntaa. Tämä on tuonut mukanaan myös laajan näkemyksen kunnanpäätöksenteosta.


Kuntien tulevaisuusnäkymät kaikkine muutospaineineen eivät ole ruusuiset. Tämä koskee myös luonnollisesti Tuusulaa. Edessä on kipeitäkin päätöksiä ja tehtävät ratkaisut joudutaan punnitsemaan monelta kantilta. Kuitenkin keskiössä tulee ehdottomasti olla kuntalaisten etu ja hyvinvointi.  Tämä edellyttää panostusta osaamiseen ja koulutukseen, kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä ja yrittäjyyden vahvistamista. Tuon kaiken rinnalla tai oikeammin edellytyksenä on kuntatalouden kuntoon laittaminen. Vain vakaalla taloudellisella pohjalla, voidaan rakentaa kestävää kuntatulevaisuutta. Kesäkuussa valittavilta päätöksentekijöiltä tarvitaan tietoisia valintoja, viisaita ja rohkeita päätöksiä, paljon työtä ja yhteistä tekemistä. Tämä on se haaste, joka motivoi minua tavoittelemaan kuntapäättäjän roolia.

Haluan olla mukana rakentamassa Tuusulaa, jossa on hyvä asua ja elää, tehdä töitä ja yrittää.

Ja lopuksi vielä se vaalilupaus:
Lupaan mahdollisena päättäjänä perustaa oman päätökseni aina parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Tietoon, jota hankin tutkimalla, kysymällä, kuuntelemalla ja keskustelemalla.